Życzenia

Legislacja - KIDL

Wyświetlone 1-20 z 1 920 rekordów.
NazwaKadencjaPosiedzeniePliki
 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.

o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2245)

Ustawy-

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r.

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1473)

Ustawy-

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r.

o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2014 r. poz. 332)

Ustawy-

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r.

o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1087)

Ustawy-

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)

Ustawy-

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Ustawy-

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

Ustawy-

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 159)

Ustawy-

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 76, poz. 641)

Ustawy-

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r.

o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.)

Ustawy-

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zm.)

Ustawy-

Ustawa z dnia 8 września 2006 r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.)

Ustawy-

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.

o służbie medycyny pracy (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 ze zm.)

Ustawy-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Rozporządzenia dot. diagnostyki laboratoryjnej-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

Rozporządzenia dot. diagnostyki laboratoryjnej-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Rozporządzenia dot. diagnostyki laboratoryjnej-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych

Rozporządzenia dot. diagnostyki laboratoryjnej-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Rozporządzenia dot. diagnostyki laboratoryjnej-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 roku

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Rozporządzenia dot. diagnostyki laboratoryjnej-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz. U. poz. 459)

Rozporządzenia dot. diagnostyki laboratoryjnej-

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies